Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

olalaa
Reposted fromshakeme shakeme viamaybeyou maybeyou
olalaa
6635 c217 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaiblameyou iblameyou
olalaa

November 01 2018

olalaa
6876 b7db
...
olalaa
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viagdziejestola gdziejestola
olalaa
0951 229a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaredsth redsth
olalaa
1919 a3a7
Reposted fromrisky risky viamglistyporanek mglistyporanek
olalaa
masochiści tak mają - wspominają i tęsknią.
— 12;34.
Reposted fromalevue alevue viacojest cojest

October 27 2018

olalaa
Reposted fromFlau Flau viamieszu mieszu
6747 4a26

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

Reposted fromSuzi Suzi viaiblameyou iblameyou
olalaa
8152 aa7f 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viaiblameyou iblameyou
olalaa
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viaiblameyou iblameyou
olalaa
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretaliate retaliate

September 26 2018

olalaa
olalaa
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt vialiveattherainbow liveattherainbow
1397 f5db 500

louieabellera:

Lisbon

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaiblameyou iblameyou
olalaa
4518 7d03
Reposted fromkarahippie karahippie vianiewiastqa niewiastqa
olalaa
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiewiastqa niewiastqa
olalaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl