Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

olalaa
olalaa
olalaa
1560 66c0 500
Reposted fromtfu tfu viaiblameyou iblameyou
olalaa
4242 110c 500
Reposted fromluron luron viarejka rejka

January 27 2018

olalaa
6125 fdd6 500
Reposted from777727772 777727772 viaosiaka osiaka
olalaa
olalaa
3994 cdc8 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaHopkins Hopkins
olalaa
3463 8411
Reposted fromlostinspace lostinspace viaszarakoszula szarakoszula

January 15 2018

olalaa
5744 e7e8 500
Poznań
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
olalaa
4367 dd41 500
“Photographer Stefan Draschan patiently waits to register people who combine with paintings in the museum”
Reposted fromsommteck sommteck viaszszsz szszsz
olalaa
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasomebunny somebunny
olalaa
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viasomebunny somebunny
olalaa
1764 d651 500
Reposted from777727772 777727772 viasomebunny somebunny
olalaa
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— O sobie samej Chylińska (Chylińska)
Reposted fromzabka zabka viafatu fatu
olalaa
0619 bfe7 500
A Window on the Quai Voltaire by Andre Kertesz,  Paris, 1928
Reposted frombobekzmuminkow bobekzmuminkow viafatu fatu
olalaa
2942 8dfa
Reposted fromsavatage savatage viasalami salami
olalaa
    Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?

     
— S Barańczak
Reposted fromitwaslove itwaslove viafatu fatu
olalaa
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viafatu fatu
9941 c421 500
Reposted frombrumous brumous viafatu fatu

January 11 2018

olalaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl