Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

olalaa
olalaa
olalaa
0004 3588
olalaa
olalaa
9996 2605
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamoai moai
olalaa
8941 1851
Reposted fromkushii kushii viakajagie kajagie
olalaa
Może już dzisiaj spotkałeś człowieka z, którym spędzisz resztę życia w przytulnym domku z gromadką uroczych dzieci. Może rok temu spotkałeś osobę, która wydawała Ci się przyjacielem, a później bez skrupułów zostawiła Cię samą z dnia na dzień. Niektóre osoby i wydarzenia nas inspirują, ciekawią, a inne zgorszają lub sprawiają, że już nigdy nie będziemy tacy sami. Jedno jest pewno, nigdy nie należy tego żałować, bo każda osoba wnosi coś niepowtarzalnego i unikalnego do naszego życia. 
— z serii prawd życiowych
Reposted fromkarlwho karlwho viay-xcv-y y-xcv-y
olalaa
6268 869c
Reposted fromkrzysk krzysk
olalaa
6340 d1e5
Reposted fromkrzysk krzysk
olalaa
8751 50a9
Reposted fromkrzysk krzysk
olalaa
Człowiek ma 2 życia. Drugie zaczyna się w momencie, w którym zdaję sobie sprawę, że ma tylko jedno życie.
Reposted fromladygrey ladygrey viainnocentsoul innocentsoul
5408 3454 500
olalaa
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viakathrinagrr kathrinagrr
olalaa
9766 528a 500
Reposted frommslexi mslexi viagumisiowelove gumisiowelove
olalaa

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viagumisiowelove gumisiowelove
olalaa
1246 aa78 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viasalami salami
olalaa
5047 5cd4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasalami salami
olalaa
0191 80b7
Reposted fromdailylife dailylife viasalami salami
olalaa
9269 b43a 500
Reposted fromobcyastronom obcyastronom viabrzask brzask
olalaa
6141 6899 500
"Ości" 20
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl