Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

olalaa
olalaa
Nordvika beach, the Lofoten Islands

November 04 2019

olalaa
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazoou zoou
olalaa
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja viazoou zoou
olalaa
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
Gdy emocje już opadną, miej odwagę spojrzeć prawdzie w oczy
nim odejdziesz na zawsze.
— Włóczęga
Reposted fromhormeza hormeza viazoou zoou
olalaa
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viazoou zoou
olalaa
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viazoou zoou
olalaa
W życiu może zdarzyć się wszystko, a zwłaszcza nic.
— Michel Houellebecq
Reposted fromBotwinka Botwinka viaszarakoszula szarakoszula
olalaa
9485 4221 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaheima heima

November 03 2019

olalaa
5235 748a 500
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik viahouseofpain houseofpain
olalaa
5415 26ac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianuwanda nuwanda

November 01 2019

olalaa
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazoou zoou
olalaa
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viazoou zoou
olalaa
I przyjdzie moment, w którym będziesz wdzięczny, że musiałeś przez to przejść.
— Eckhart Tolle
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazoou zoou
olalaa

Kłębiło się we mnie mnóstwo emocji, z których połączenia nic nie wynikało, tylko jakaś drętwota, brak uczuć wywołany nadmiarem uczuć.

— Hanya Yanagihara
Reposted fromaleander aleander viaszarakoszula szarakoszula
olalaa
Nie wierzyłem w cuda, bo nawet jeśli się przydarzały, to nie mnie.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula
olalaa
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
olalaa
olalaa
3906 07c3 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl