Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

olalaa
1993 4d5f
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viagdziejestola gdziejestola
olalaa
Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny.
— Ernest Hemingway
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viacojest cojest
olalaa
-_-'
olalaa
1703 2b9a 500
Reposted fromsarazation sarazation viaszszsz szszsz
olalaa
2002 4b89
olalaa
2197 d6fa 500
Też mam takie dni, kiedy nie mam w sobie mocy
I nie jeden raz sam płakałem w nocy
Ostry (via put–in)

September 12 2017

0936 8089 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamaybeyou maybeyou
olalaa
Wobec wszystkich pozostałych ludzi czuła za to paraliżującą ją niepewność. I to zakorzenione gdzieś głęboko przekonanie: jestem nic nie warta. A przynajmniej nie tyle warta co wy wszyscy. Nie jestem ani taka piękna, ani taka mądra, dowcipna, interesująca i wrażliwa. Nie mam dobrych pomysłów, a jeśli nawet, to nie umiem ich przekazać. Nie mam w sobie niczego, dzięki czemu mogłabym się wydawać interesująca. Niczym nie emanuję, nie mam ani odrobiny charyzmy, niczego. A jeśli nie widać tego wszystkiego na pierwszy rzut oka, to na pewno można to dostrzec chwilę później, po dokładniejszym przyjrzeniu się.
— Charlotte Link "Oszukana"
Reposted frommaybeyou maybeyou
olalaa
olalaa
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
olalaa
Reposted fromtfu tfu viaHopkins Hopkins

September 11 2017

olalaa
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viarawwwr rawwwr
olalaa
olalaa
olalaa
2950 32dd
Reposted fromriseandshine riseandshine viajadex jadex
olalaa
0884 d80b 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
olalaa
2916 73ab
Reposted fromdreamadream dreamadream viamayamar mayamar
olalaa
6369 4d58
Reposted fromoutoflove outoflove viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl