Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2018

olalaa
Reposted fromfungi fungi vialiveattherainbow liveattherainbow
olalaa
W końcu doszłam w życiu do momentu, kiedy nie boję i nie wstydzę się powiedzieć, że niektórzy ludzie mnie po prostu nie obchodzą. Szczególnie ci, którzy zostawili mnie na rozstaju dróg z roztrzaskanym sercem. Drogę do bezpiecznego miejsca znalazłam. Możecie być spokojni. Kawałki serca zbieram do dzisiaj, ale ma się już całkiem dobrze. Rany się przecież goją. Bliznami nigdy się nie przejmuję. To nie czas na wielkie żale. To czas na działanie. Ludzie po latach milczenia, pytają się mnie - co słychać? Tak serio, to nie wiem co mam na to pytanie odpowiadać. Jak w kilku zdaniach mam opowiedzieć co się u mnie wydarzyło przez tak długi czas, kiedy zazwyczaj żeby opisać jeden dzień - brakuje mi słów. Obecnie należę do tej grupy osób, które po prostu nie pamiętają dlaczego ktoś zniknął z ich życia. Jeśli zniknął i nie był obecny, to widocznie miało to jakiś powód. Nie rozpamiętuję takich historii. I staram się nie analizować. Skupiam się na ludziach, którzy podali mi pomocną rękę, dali mi serce na dłoni i tysiące ciepłych słów, które zostały poparte czynami. Nie pielęgnuję złych wspomnień. Wolę mieć wewnątrz siebie pozytywne emocje i piękne myśli. Tak naprawdę to przecież jesteśmy tymi uczuciami, które mamy w sobie.
— Aleksandra Steć

April 08 2018

olalaa

March 21 2018

olalaa
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
olalaa
8553 3d56 500
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
olalaa
8969 b3e5
Reposted fromoiv13 oiv13 viajointskurwysyn jointskurwysyn
olalaa
1007 c97e
Reposted fromEtnigos Etnigos viaHopkins Hopkins
olalaa
4873 b950 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaHopkins Hopkins
olalaa
olalaa
olalaa
Reposted fromFlau Flau viaHopkins Hopkins

March 11 2018

olalaa
2616 9bcc 500

March 08 2018

olalaa
9561 6c12 500
dokładnie tak!
Reposted fromtimetolove timetolove viaszarakoszula szarakoszula
8414 1da6
Reposted fromkulamin kulamin viajointskurwysyn jointskurwysyn
olalaa
olalaa
Kocham zwykłych, prostych ludzi. Prostych w relacjach, prostych we wszystkim, którzy nie boją się głupio wyglądać, nie boją się palnąć jakiejś bzdury. W towarzystwie takich ludzi, możesz się otworzyć, ponieważ podświadomie wiesz, że nie masz przed kim się popisywać. Bo tu sami swoi. Kiedyś zrozumiemy, że zewnętrzny blask jest niczym w porównaniu do wewnętrznego piękna. Ponieważ, to co jest ładne na zewnątrz, pozostaje ładne do pierwszego deszczu. A to co jest w środku, płonie zawsze. Nawet, jeśli tlą się tylko malutkie okruszki. Wystarczy lekki podmuch, żeby wzniecić żar. Kiedyś zrozumiemy, że dobroć, delikatność, czułość i troska, to przejaw wewnętrznej siły, a nie słabości.. Kiedyś na pewno zrozumiemy...
— znalezione.

February 27 2018

olalaa
Jeśli masz w sobie na tyle odwagi, by pokazać swój charakter - zrób to. Nie każda droga, którą pokazują Ci inni, jest tą właściwą. Wierzyć innym należy, ufać - tylko sobie.
— Marcin Prus - "Wszystkie barwy siatkówki"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamoai moai

February 16 2018

olalaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl