Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

olalaa
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viasomebunny somebunny
olalaa
5440 209c
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viasomebunny somebunny
1397 f5db 500

louieabellera:

Lisbon

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakyszz kyszz
olalaa
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasomebunny somebunny
2313 501f 500
Reposted fromtwice twice viaIriss Iriss
olalaa
4403 afe6 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasomebunny somebunny
olalaa
7933 3440 500
olalaa
Ja po tych wszystkich latach to naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć, bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabrzask brzask

March 21 2017

1601 901e 500
Reposted frompupuch pupuch viastrangespecters strangespecters
olalaa
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viabrzask brzask
olalaa
(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy.
— Julio Cortázar
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabrzask brzask
2811 d20e 500
Reposted fromerial erial
8741 c071
Reposted fromerial erial vialiveattherainbow liveattherainbow
olalaa
olalaa

March 20 2017

olalaa
7570 26c0 500
Reposted fromNajada Najada viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
1322 7bb5 500
Reposted fromink ink viasomebunny somebunny
olalaa
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viasomebunny somebunny
6576 4497 500
Reposted fromidiod idiod viasomebunny somebunny
olalaa
Reposted fromshakeme shakeme viasalami salami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl