Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2019

olalaa
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viazoou zoou
olalaa
Reposted fromshakeme shakeme viarawwwr rawwwr
olalaa
Uwielbiam jesień. To ona może być przykrywką wszystkich naszych wewnętrznych niepowodzeń. Jesienią każdy ma gorsze dni..
— Wiadomości nigdy nie wysłane
olalaa
4236 534c 500
Budapest. 
olalaa
4641 6429
olalaa
olalaa
4132 465d 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaszarakoszula szarakoszula

August 29 2019

olalaa
8960 57bd 500
Reposted fromipo ipo viaszarakoszula szarakoszula
olalaa
Reposted fromshakeme shakeme viaszarakoszula szarakoszula

August 22 2019

Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viamglistyporanek mglistyporanek
8864 bb3f 500
Reposted frombrumous brumous viaintotheblack intotheblack
olalaa
4680 ab3b 500
ig @borkography
Reposted fromsoftboi softboi vianuwanda nuwanda
olalaa
Reposted fromshakeme shakeme viaosiaka osiaka
6911 fa02 500
Reposted fromsunlight sunlight vianiewiastqa niewiastqa
olalaa
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE

August 20 2019

olalaa
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
olalaa
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viajointskurwysyn jointskurwysyn
olalaa
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viajointskurwysyn jointskurwysyn
olalaa
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl