Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

olalaa
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.

April 17 2017

5628 1486 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialittlefool littlefool
4065 8e07 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapsychoviolet psychoviolet
9264 8b3d 500
olalaa
olalaa

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
5986 c40c 500

manipulated:  Egon Schiele - Les amants 1909

Reposted fromstay-here-tonight stay-here-tonight viaOFFka OFFka
olalaa
6140 090a
Reposted fromuoun uoun viaOFFka OFFka

April 13 2017

olalaa
5179 53cb 500
Reposted fromkaiee kaiee viay-xcv-y y-xcv-y
olalaa
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viavstane vstane
olalaa
6619 95fe 500
26.
2070 d929 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadrunkwhipster drunkwhipster
olalaa
1717 8f04 500
Reposted fromkrzysk krzysk viabrzask brzask
4399 6b83 500

practicalexperience:

Havana, Cuba, North America, 2015
by brentonsalo

Reposted fromtwice twice viaSundaySmile SundaySmile
olalaa

April 08 2017

9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vialittlefool littlefool

April 04 2017

olalaa
9210 7bd6 500
Reposted fromsarazation sarazation viabrzask brzask
3085 d74c 500

vintageeveryday:

Eiffel Tower, mid-construction, August 21, 1888.

olalaa
7426 1f50 500
?
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabrzask brzask
olalaa
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viaImaginationMika ImaginationMika
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl