Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

olalaa
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić. 
— salute.soup.
Reposted fromlovvie lovvie viasomebunny somebunny
olalaa
"Czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?"

Bruno Schulz - "Sanatorium pod klepsydrą"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaiblameyou iblameyou
1692 aac1 500

Hallgrímskirkja, Reykjavik, Iceland

Reposted fromerial erial viaiblameyou iblameyou
olalaa

February 13 2019

olalaa

February 12 2019

olalaa

February 11 2019

olalaa
Czego boicie się najbardziej? Bo ja pięknego mieszkania, w którym będzie gościć cisza. Brudnego kieliszka od wina i pustej butelki, którą sama będę musiała sprzątnąć. Zakurzonego pokoju się boję, bez mebli, bez śmiechu odbijanego od kolorowych ścian, bez dziecięcych marzeń w środku. Boję się nieznajomych płaszczy rzuconych niedbale na kanapę i skarpetek w rozmiarze, którego nie poznaję. Jedzenia na wynos, pudełek od pizzy, tych samych płyt w radiu od lat. Choinki się boję, tej bez prezentów pod spodem, skromnej święconki, której nikt nie zje, tortu którego nie podzielę i telewizora, którego nikt nie zgasi do rana. Boję się zimna w nocy, koca daleko, boję się drogich szpilek i bielizny z koronki. Boję się że będę miała wszystko, a tak naprawdę nic. Bo co to za życie, nawet najlepsze, jeśli nie masz go z kim dzielić?
— "Jesteśmy dorośli. Kiedy to się stało? Jak to zatrzymać?"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaredsth redsth
olalaa
Don’t Look Down! - Tettegouche State Park, Minnesota

February 09 2019

olalaa
2424 d1c6 500
Reposted frompolana polana viamglistyporanek mglistyporanek
olalaa
5663 aa1d 500
Kraków. 16:49
olalaa
5439 d075
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaretaliate retaliate
olalaa
7521 45d2 500
Reposted fromolalaa olalaa viaretaliate retaliate
olalaa
5438 e3bf 500
Reposted fromlovesweets lovesweets viaszarakoszula szarakoszula
olalaa

February 06 2019

olalaa
olalaa
0383 12bc 500
Marina Abramović
The Kitchen (Homage to Saint Therese)

(2009)
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaiblameyou iblameyou
olalaa
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaszarakoszula szarakoszula
olalaa

February 05 2019

olalaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl