Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

olalaa
3362 dea1
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
olalaa
9945 dd10
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
olalaa
Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi,ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult – Bez mojej zgody
olalaa
2242 95e6 500
Reposted from777727772 777727772 viasomebunny somebunny
olalaa
North Norway
Reposted fromlifeless lifeless viajointskurwysyn jointskurwysyn
olalaa
2285 df9e 500
olalaa
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaosiaka osiaka

November 10 2017

olalaa
2279 9c8c 500
olalaa
1916 ae79
1x.com
olalaa
7655 6f8f
Reposted fromparafina parafina viajointskurwysyn jointskurwysyn
3782 c42b 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaosiaka osiaka
olalaa
3634 c82c
Reposted fromdailylife dailylife viaszarakoszula szarakoszula

October 29 2017

olalaa
olalaa
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viahermina hermina

October 28 2017

olalaa
5326 f641 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaszszsz szszsz

October 25 2017

3097 21c6
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 22 2017

olalaa
4579 5d08 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaiblameyou iblameyou
olalaa
Zawsze znajdzie się ktoś, kto zepsuje Ci dzień, a czasem całe życie.
— Charles Bukowski
olalaa
olalaa
4494 ab40 500
Reposted fromepidemic epidemic viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl