Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

olalaa
8988 92db 500
Reposted fromrol rol viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
olalaa
Ludziom nieszczęśliwym lepiej jest w mieście. W mieście człowiek może przeżyć sto lat i nie spostrzec, że dawno umarł i zgnił.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viamarciix marciix
olalaa
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viafridaysister fridaysister
olalaa
9540 c878
olalaa
2310 d712 500
A gdybym był ojcem.
4495 624d 500

Phases of the moon, Geomantie’ (Geomancy), Codex Palatinus 833 Germanicus.

olalaa
0978 21e8
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viawiksz wiksz
olalaa
olalaa
2811 c3a0 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viapathetic8 pathetic8

June 21 2017

olalaa
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viaBloodMoon BloodMoon
olalaa
4653 e320
Reposted fromshakeme shakeme viashakeme shakeme
olalaa
    - Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek. - I świat jest taki ładny!
A potem ktoś przychodzi i pyta: 'Jak się dziś czujesz?' I zaraz okazuje się, że okropnie.
     
— ''Kubuś Puchatek''
Reposted frompiepszoty piepszoty viaHopkins Hopkins
olalaa
6535 854b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning

June 19 2017

olalaa
1408 bbd7 500
Fritz Hegenbart
Reposted fromcorvax corvax viaHopkins Hopkins
olalaa
9182 6e7e
Reposted fromwazelina wazelina viaepidemic epidemic
olalaa
3879 5130 500
Reposted fromlittlefool littlefool viashakeme shakeme
olalaa
3868 1ea3 500
Reposted fromlittlefool littlefool viashakeme shakeme
olalaa
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viashakeme shakeme
olalaa
2934 ab89
Reposted fromaconcagua aconcagua viaClary Clary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl