Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

olalaa
olalaa

July 11 2017

9987 29ba

Large Vase with Flowers (1880-1888)

Josep Mirabent

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasomebunny somebunny

July 10 2017

8426 9a6d 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaszszsz szszsz
olalaa
4675 707a 500
Reposted fromsarazation sarazation viaretaliate retaliate

July 09 2017

5869 83e7
Reposted fromkimik kimik viaszarakoszula szarakoszula

July 08 2017

olalaa
5680 c5e5
Reposted frompeper peper viarosses rosses
olalaa
olalaa
7870 4538
Reposted fromusual usual viailovegreen ilovegreen
olalaa
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viainnocencja innocencja
olalaa
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viailovegreen ilovegreen
olalaa
Są ludzie, którzy mają w zwyczaju uśmiechać się przesadnie, kiedy zbiera im się na płacz.
— Carlos Ruiz Zafón - Więzień Nieba
olalaa
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viainnocentsoul innocentsoul
olalaa

July 07 2017

olalaa
3837 dfe3
Reposted fromoutline outline viagumisiowelove gumisiowelove
olalaa
5298 b416
Reposted fromjareth jareth viarawwwr rawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl