Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2020

Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viamaybeyou maybeyou
olalaa
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
olalaa
9559 7606
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacotarsky cotarsky
olalaa
Reposted fromshakeme shakeme viaszarakoszula szarakoszula
olalaa

Co nie zabije - to nie zabije i wcale nie musi wzmocnić. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.

— Jacek Walkiewicz
Reposted fromaleander aleander viacotarsky cotarsky

May 28 2020

olalaa
7952 ac69 500
Reposted fromyolo28 yolo28 viasmaller smaller

May 27 2020

olalaa
1105 af4b 500
Aberystwyth 26.05.20
olalaa
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viadobrzemimow dobrzemimow
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viasmaller smaller
olalaa
3441 b204 500
Dawny Poznań. Fotografia przedstawia widok w kierunku ulicy Wielkiej i Starego Miasta z okna kamienicy stojącej nad Wartą. Trudno uwierzyć, że do dziś przetrwał jedynie mur znajdujący się u dołu zdjęcia. Nie istnieją budynki na pierwszym planie, most, a sama rzeka płynie kilkaset metrów dalej.
Reposted fromhormeza hormeza viasmaller smaller
olalaa
3652 5878 500
Reposted frompeper peper viamaybeyou maybeyou
olalaa
8912 a574 500
Reposted fromLaColie LaColie viathe-lapis-lazuli the-lapis-lazuli
olalaa
8995 dd35 500
Reposted fromJamalus Jamalus viaiblameyou iblameyou

May 24 2020

olalaa

May 21 2020

olalaa
Są w naszym życiu sprawy, które nigdy nie dają nam spokoju. Ale trzeba żyć dalej. Najlepiej jak się potrafi, bo innego życia nie będzie.
— Ilona Gołębiewska
olalaa
Znaleźć kogoś do rozmowy jest ciężko, ale nie tak ciężko jak znaleźć kogoś, kto wie, jakie pytanie zadać; pytanie, na które odpowiedź masz przygotowaną od lat, nawet o tym nie wiedząc.
— Enrico Galiano
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaavooid avooid
olalaa
Życie nabiera prawdziwego znaczenia, gdy otaczają cię ludzie, na których każdego dnia chce ci się patrzeć.
— Grażyna Jeromin-Gałuszka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaavooid avooid
olalaa
Najwyraźniej jednak miejsce nie jest tak ważne, jak osoby, które się z nim kojarzą.
— Joanna Jax
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaavooid avooid
olalaa
Mam w sobie dużo szacunku do trudnych sytuacji w jakich znajdują się inni. Nie widzę demonów z jakimi inni się mierzą, ale wiem, że je mają. Rozumiem, że można być złamanym i czuć się tak bezsilnym, że wyjście do sklepu po mleko jest wyzwaniem. Nie mierzę wszystkich jedną miarą, bo mam świadomość, że ja, Ty i każda inna osoba, jesteśmy w innych punktach. Zarówno na osi czasu, jak i na osi możliwości oraz osiągnięć.
— Volant
Reposted fromlovvie lovvie viaavooid avooid
olalaa
Nikomu nie życzę źle. Niektórym ludziom życzę po prostu, żeby spotkali kiedyś swój brzydki charakter w innym człowieku.
— sunsexdrugs.soup.
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viasplendiid splendiid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...